ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

* Quyền lợi trên đây là Quyền lợi tử vong tối đa được chi trả
Checkboxes *

Với sản phẩm An Khang Hạnh Phúc từ Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt, khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi bảo vệ trước những rủi ro tử vong, thương tật nghiêm trọng do tai nạn, bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối; ngoài ra còn có quyền lợi bảo vệ trước 3 nhóm bệnh nan y và chăm sóc y tế khi tham gia các gói nâng cao hơn.

1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong

Lựa chọn một trong hai quyền lợi sau:

- Quyền lợi Cơ bản: bằng Số tiền bảo hiểm tử vong hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng, lấy số có giá trị lớn hơn.

- Quyền lợi Vượt trội: bằng tổng của Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

2. Quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn

Lựa chọn một trong hai quyền lợi sau:

- Quyền lợi Cơ bản: bằng Số tiền bảo hiểm thương tật nghiêm trọng do tai nạn hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng, lấy số có giá trị lớn hơn.

- Quyền lợi Vượt trội: bằng tổng của Số tiền bảo hiểm thương tật nghiêm trọng do tai nạn và Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

3. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối lên đến 500 triệu đồng

Hỗ trợ ứng trước 50% Quyền lợi Tử vong và số tiền này sẽ được đối trừ khi chi trả các quyền lợi khác hoặc khi chấm dứt hợp đồng.

4. Quyền lợi Tử vong do tai nạn mở rộng lên đến 10 tỷ đồng (áp dụng cho Gói VIP2, VIP3)

- Tai nạn máy bay: 200% Số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn mở rộng.

- Tai nạn thông thường: 100% Số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn mở rộng.

5. Quyền lợi bảo hiểm các Bệnh nan y lên đến 2,5 tỷ đồng (áp dụng cho Gói VIP2, VIP3)

Quyền lợi lên đến 100% Số tiền bảo hiểm Bệnh nan y cho 3 bệnh: Ung thư giai đoạn đầu và cuối, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

6. Quyền lợi chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng (áp dụng cho Gói VIP3)

- Trợ cấp viện phí cơ bản: lên đến 2 triệu đồng/ngày.

- Trợ cấp viện phí đặc biệt: lên tới 4 triệu đồng/ngày.

- Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: lên tới 10 triệu đồng/lần.

- Chi phí vận chuyển cấp cứu: lên tới 1 triệu đồng/lần.

Khi tham gia Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt, sản phẩm An Khang Hạnh Phúc, ngoài quyền lợi bảo vệ còn có thêm quyền lợi đầu tư, tiết kiệm để khách hàng có thể lên kế hoạch tài chính, tích lũy cho tương lai. Trong quyền lợi đầu tư, tiết kiệm sẽ gồm các quyền lợi sau:

1. Quyền lợi đáo hạn

Lựa chọn nhận Quyền lợi đáo hạn bằng 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại tuổi 90.

2. Thưởng duy trì Hợp đồng

Khoản thưởng bằng 2% hoặc 5% Giá trị Tài khoản Hợp đồng trung bình trong kỳ xét thưởng sẽ được cộng vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 5 trở đi, mỗi 5 năm 1 lần.

3. Thưởng đặc biệt

Khoản thưởng bằng tỉ lệ % Phí bảo hiểm định kỳ quy thành năm của năm Hợp đồng đầu tiên sẽ được cộng vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và lần thứ 20.

4. Hưởng Lãi suất cam kết tối thiểu

Khách hàng được hưởng Lãi suất đầu tư được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu.

5. Thưởng gia tăng đầu tư

Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng chấm dứt hiệu lực sẽ được đánh giá và điều chỉnh để đảm bảo không thấp hơn Giá trị Tài khoản đảm bảo.

Với sản phẩm An Khang Hạnh Phúc từ Bảo hiểm Nhân Thọ Bảo Việt, khách hàng sẽ an tâm hơn với tài chính vững vàng, an nhàn tuổi hưu với nhiều quyền lợi thưởng và tích lũy đầu tư có cam kết.

1. Chương trình CƠ BẢN

Bao gồm các quyền lợi đầu tư tiết kiệm, quyền lợi bảo vệ bao gồm:

 • Quyền lợi bảo hiểm Tử vong.
 • Quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn.
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối lên đến 500 triệu đồng.
 • Quyền lợi đáo hạn.
 • Thưởng duy trì Hợp đồng
 • Thưởng đặc biệt: 20% cho Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và 25% cho lần thứ 20.
 • Hưởng Lãi suất cam kết tối thiểu.
 • Thưởng gia tăng đầu tư.

2. Chương trình NÂNG CAO

Chương trình NÂNG CAO bao gồm tất cả các quyền lợi của Chương trinh CƠ BẢN, đồng thời bổ sung thêm các Quyền lợi sau:

 • Quyền lợi Tử vong do tai nạn mở rộng lên đến 10 tỷ đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm các Bệnh nan y lên đến 2,5 tỷ đồng.
 • Tỷ lệ Thưởng đặc biệt cao hơn Chương trình CƠ BẢN: 25% cho Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và 30% cho lần thứ 20.

3. Chương trình CAO CẤP

Chương trình CAO CẤP bao gồm tất cả các quyền lợi của Chương trình NÂNG CAO, đồng thời bổ sung thêm các Quyền lợi sau:

 • Quyền lợi chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng.
 • Tỷ lệ Thưởng đặc biệt cao hơn Chương trình NÂNG CAO: 30% cho Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và 50% cho lần thứ 20.

Đối tượng tham gia Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt, sản phẩm An Khang Hạnh Phúc là cá nhân thuộc độ tuổi sau:

 • Chương trình cơ bản: 0-65 tuổi.
 • Chương trình Nâng Cao, Cao Cấp: 0-60 tuổi.

Với sản phẩm An Khang Hạnh Phúc từ Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt, khách hàng sẽ chọn thời hạn đóng theo các thời hạn sau:

 • Đóng phí trong 10, 15, 20 năm, hoặc
 • Đóng phí đến khi Người được bảo hiểm được 55, 60, 65 tuổi.

Với sản phẩm An Khang Hạnh Phúc từ Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt, khách hàng sẽ được bảo hiểm trọn đời hoặc đến khi được 90 tuổi.

Với sản phẩm An Khang Hạnh Phúc từ Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt, mức phí tối thiểu cho mỗi kỳ hạn đóng sẽ như sau:

 • Định kỳ năm: 4.000.000 VNĐ
 • Định kỳ 6 tháng: 3.000.000 VNĐ
 • Định kỳ quý: 2.000.000 VNĐ
 • Định kỳ tháng: 1.000.000 VNĐ
Điền form đăng ký trên website
BƯỚC 1

Điền form đăng ký trên website

Tư vấn viên liên hệ để tư vấn thêm, hỗ trợ thủ tục mua bảo hiểm
BƯỚC 2

Nhận điện thoại hẹn lịch tư vấn

Tiến hành thanh toán phí bảo hiểm
BƯỚC 3

Gặp tư vấn viên để được hướng dẫn chi tiết

Nhận hợp đồng bảo hiểm
BƯỚC 4

Thanh toán và ký hợp đồng