ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hỗ trợHỗ trợ0283-827-7269

Phí bảo hiểm thấp: Chỉ 6.000.000 VND/năm

Thủ tục nhanh chóng: Chỉ 5 phút qua điện thoại

Được bảo vệ: Quyền lợi bảo hiểm hơn 200 triệu

Kết hợp Bảo vệ & tiết kiệm: Lãi suất năm đầu 5%

Phí bảo hiểm thấp: Chỉ 6.000.000 VND/năm

Thủ tục nhanh chóng: Chỉ 5 phút qua điện thoại

Được bảo vệ: Quyền lợi bảo hiểm hơn 200 triệu

Kết hợp Bảo vệ & tiết kiệm: Lãi suất năm đầu 5%

Bảo Kim Như Ý có 4 mức quyền lợi tương ứng với 4 mức phí khác nhau. Thời hạn đóng bảo hiểm là 10 năm.

MỨC 1

■Đối tượng: khách từ 18 tuổi đến 50 tuổi

■Phí/năm: 6.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong do tai nạn: tối đa 200.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong không do tai nạn:  tối đa 100.000.000 VND

■Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn: tối đa 200.000.000 VND

■Quyền lợi bệnh hiểm nghèo:  tối đa 50.000.000 VND

MỨC 2

■Đối tượng: khách từ 18 tuổi đến 50 tuổi

■Phí/năm: 9.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong do tai nạn: tối đa 250.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong không do tai nạn:  tối đa 150.000.000 VND

■Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn: tối đa 250.000.000 VND

■Quyền lợi bệnh hiểm nghèo:  tối đa 75.000.000 VND

MỨC 3

■Đối tượng: khách từ 18 tuổi đến 45 tuổi

■Phí/năm: 12.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong do tai nạn: tối đa 350.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong không do tai nạn:  tối đa 250.000.000 VND

■Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn: tối đa 350.000.000 VND

■Quyền lợi bệnh hiểm nghèo:  tối đa 125.000.000 VND

MỨC 4

■Đối tượng: khách từ 18 tuổi đến 45 tuổi

■Phí/năm: 20.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong do tai nạn: tối đa 500.000.000 VND

■Quyền lợi tử vong không do tai nạn:  tối đa 400.000.000 VND

■Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn: tối đa 500.000.000 VND

■Quyền lợi bệnh hiểm nghèo:  tối đa 200.000.000 VND

Bảo Việt Nhân thọ cam kết lãi suất theo năm được hưởng khi khách hàng tham gia Bảo Kim Như Ý không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu sau:

■ Năm thứ 1: 5,0%

■ Năm thứ 2: 4,5%

■ Năm thứ 3, thứ 4: 4,0%

■ Năm thứ 5: 3,5%

■ Năm thứ 6 đến năm thứ 10: 3,0%

■ Năm thứ 11 trở đi: 2,0%