Bảo Việt An Gia - ITCOM
Bảo hiểm bắt buộc *
Phí 2.585.000 VND/người/năm
Phí 3.707.000 VND/người/năm
Phí 5.616.000 VND/người/năm
Phí 7.582.000 VND/người/năm
Phí 9.267.000 VND/người/năm
Phí 1.450.000 VND/người/năm
Phí 2.081.000 VND/người/năm
Phí 3.153.000 VND/người/năm
Phí 4.257.000 VND/người/năm
Phí 5.203.000 VND/người/năm
Phí 1.320.000 VND/người/năm
Phí 1.900.000 VND/người/năm
Phí 2.867.000 VND/người/năm
Phí 3.870.000 VND/người/năm
Phí 4.730.000 VND/người/năm
Phí 1.255.800 VND/người/năm
Phí 1.801.800 VND/người/năm
Phí 2.730.000 VND/người/năm
Phí 3.685.500 VND/người/năm
Phí 4.504.500 VND/người/năm
Phí 1.196.000 VND/người/năm
Phí 1.716.000 VND/người/năm
Phí 2.600.000 VND/người/năm
Phí 3.510.000 VND/người/năm
Phí 4.290.000 VND/người/năm
Phí 1.315.600 VND/người/năm
Phí 1.887.600 VND/người/năm
Phí 2.860.000 VND/người/năm
Phí 3.861.000 VND/người/năm
Phí 4.719.000 VND/người/năm
Phí 1.375.400 VND/người/năm
Phí 1.973.400 VND/người/năm
Phí 2.990.000 VND/người/năm
Phí 4.036.500 VND/người/năm
Phí 4.933.500 VND/người/năm
Phí 1.435.200 VND/người/năm
Phí 2.059.200 VND/người/năm
Phí 3.120.000 VND/người/năm
Phí 4.212.000 VND/người/năm
Phí 5.148.000 VND/người/năm
Phí trung bình: 3.000 VND/ngày
Đăng ký mua online: 3 phút
Bảo lãnh: 150 bệnh viện
Đối tượng: 15 ngày tuổi - 60 tuổi

Phí trung bình: 3.000 VND/ngày

Đăng ký mua online: 3 phút

Bảo lãnh: 150 bệnh viện

Đối tượng: 15 ngày tuổi - 60 tuổi

Phí bảo hiểm đóng theo năm và theo độ tuổi.
(Đơn vị: VND/người/năm)

  • Từ 1 đến 3 tuổi: 2.585.000.
  • Từ 4 đến 6 tuổi: 1.450.000.
  • Từ 7 đến 9 tuổi: 1.320.000.
  • Từ 10 đến 18 tuổi: 1.255.800.
  • Từ 19 đến 30 tuổi: 1.196.000.
  • Từ 31 đến 40 tuổi: 1.315.600.
  • Từ 41 đến 50 tuổi: 1.375.400.
  • Từ 51 đến 60 tuổi: 1.435.200.
  • Từ 61 đến 65 tuổi: 1.554.800.

Điều khoản bảo hiểm chính

Điều khoản bảo hiểm bổ sung

(Thông tin chi tiết sẽ được tư vấn qua điện thoại)

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia sẽ chi trả khi bạn khám, chữa bệnh tại các cơ sở hợp pháp công và tư toàn quốc như: BV ĐH Y Hà Nội, BV Việt Pháp, BV Nhiệt đới, BV Columbia Gia Định, BV Hồng Đức, BV Vinmec…

*Xem hệ thống bảo lãnh Bảo Việt An Gia chi tiết tại đây.

(*) Lưu ý:

■ Phạm vi bảo lãnh của các mẫu thẻ: Nội trú (Thẻ màu xanh, màu bạc).

■ Khi đề nghị bảo lãnh tại các cơ sở y tế, Quý khách hàng vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm & giấy tờ tùy thân.

■ Nếu các bệnh viện yêu cầu đặt cọc thì khoản đặt cọc sẽ được hoàn trả lại tại thời điểm xuất viện.

*Xem quy tắc bảo hiểm “Bảo Việt An Gia” chi tiết tại đây.