Chọn loại sản phẩm bạn đang tìm

Vững tâm trước rủi ro, tai nạn, ốm bệnh

Yên tâm trên mọi nẻo đường bạn lựa chọn

Người bạn đồng hành trên mỗi hành trình

Bảo hiểm sức khỏe

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Đăng ký bảo hiểm sức khỏe

Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có tại Financial Field Việt Nam:

Bảo Việt An Gia
Ngũ Phúc Ưu Việt
Đối tượng tham gia:
Từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi
Quyền lợi tối đa:
454 triệu /người/năm
Trước khi đăng ký:
Không yêu cầu khám sức khỏe
Đối tượng tham gia:
Từ 1 tuổi - 55 tuổi
Quyền lợi tối đa:
500 triệu / người / năm
Mở rộng cho:
Bệnh ung thư

Bảo hiểm xe ô tô

Yên tâm trên mọi nẻo đường bạn lựa chọn.

Đăng ký bảo hiểm TNDS xe ô tô

Bảo hiểm xe máy

Người bạn đồng hành trên mỗi hành trình

Đăng ký bảo hiểm TNDS xe máy