Bảo hiểm Bảo Việt An Gia

Mua bảo hiểm online

Đang chuyển đến trang thanh toán

Đang chuyển đến trang thanh toán ...

Số người tham gia

1. Bấm để chọn chương trình bảo hiểm

2. Chọn độ tuổi tham gia

*Phí bảo hiểm cơ bản dành cho quyền lợi bảo hiểm nội trú (các chi phí phát sinh khi nằm viện & điều trị)

Chọn quyền lợi bổ sung (2)

TỔNG PHÍ (1) + (2) : 0 đ

Gói bảo hiểm Financial Field đề xuất

Gói cơ bản

Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

---

Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn

---

Bảo hiểm nha khoa

---

Phí bảo hiểm hàng năm

---

Gói toàn diện

Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

---

Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn

---

Bảo hiểm nha khoa

---

Phí bảo hiểm hàng năm

---

Gói cao cấp

Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

---

Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn

---

Bảo hiểm nha khoa

---

Phí bảo hiểm hàng năm

---

Bạn chưa tìm được gói bảo hiểm phù hợp với bản thân và gia đình? Tự thiết kế gói

ĐƠN HÀNG

Vui lòng chọn đầy đủ thông tin

TỔNG:

HÌNH THỨC THANH TOÁN

BVAG-BF Online