Tính phí bảo hiểm

* Gói Đồng: chỉ áp dụng từ 46 - 55 tuổi.
* Gói Đồng: chỉ áp dụng từ 46 - 55 tuổi. Không áp dụng gói Đồng cho ngoại trú.
VND / năm

Quyền lợi chính Đang tải dữ liệu

Số tiền bảo hiểm 0 VND
Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính 0 ngày
Viện phí trong thời gian điều trị nội trú
(Tối đa 60 ngày/năm)
0 VND

Quyền lợi mở rộng Đang tải dữ liệu

Số tiền bảo hiểm 0 VND
Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính 0 ngày

Quyền lợi lựa chọn 1 Đang tải dữ liệu

(Bảo hiểm khi có chẩn đoán Ung thư)
Số tiền bảo hiểm 0 VND
Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính 0 ngày

Quyền lợi lựa chọn 2 Đang tải dữ liệu

(Điều trị Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật)
Số tiền bảo hiểm 0 VND
Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính 0 ngày
Chi phí khám bệnh 0 VND