TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BVAG tính phí
VND / NĂM

QUYỀN LỢI CHÍNH
Tổng hạn mức Không
Chi phí nằm viện Không
Dịch vụ xe cứu thương Không
Chi phí phẫu thuật Không
Trợ cấp bệnh viện công Không
QUYỀN LỢI BỔ SUNG
Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn Không
Bảo hiểm nha khoa Không